Formuesinntekter

Består i hovedsak av uttak fra SDØE, utbytte og renter. 95 prosent av disse inntektene kom fra statsforvaltningen i 2013. Detaljer om formuesinntektene fremgår av Tabell: 09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr). Høyere markedsverdi på aksjebeholdningen bidrar for øvrig også til å øke den finansielle formuen, men er verken inkludert i formuesinntektene eller i noen av de øvrige inntektstallene.