Skatt på inntekt og formue

Består av en rekke ulike ordninger der fellesskatt utgjør godt over halvparten av kronene og petroleumsskatter mesteparten av det resterende. Bidraget fra Statsforvaltningen og kommuneforvaltningen var i 2013 henholdsvis 74 prosent og 26 prosent. For mer detaljer om de ulike skatteartene se skattestatistikken.