Netto formuesinntekter

Består av formuesinntekter fratrukket formuesutgifter og kapitaloverføringer.