Overskudd

Tilsvarer det som i nasjonalregnskapet betegnes som Netto finansinvesteringer. Se for eksempel tabell 09681: Offentlig forvaltning. Inntekter og utgifter, etter sektor og art (mill. kr) for nærmere sammenheng mellom ulike overskuddsbegrep.