Mellomdestillat

Fyringsolje og drivstoff til motor som ikkje fell inn under autodiesel eller bilbensin.