Næringshovedgruppe

Alle foretak har en kode som forklarer hvilken aktivitet den driver. Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer: Næringshovedområde, næring, næringshovedgruppe, næringsgruppe, næringsundergruppe. Jo lenger ned i hierarkiet, jo mer detaljert inndeling.