Bærekraftig biodrivstoff

Omfatter i denne sammenheng biodiesel og bioetanol. At det oppfyller bærekraftskriterier innebærer at produksjonen f.eks. ikke skal gå utover matproduksjon eller verneverdig regnskog.