Andre forbruksgrupper / sektorer

Dette omfatter tjenesteytende næringer inkl. forsvar, bygg og anlegg, husholdninger, landbruk og fiske.