LNG

"Liquefied Natural Gas" er betegnelsen for flytende, nedkjølt naturgass. Gassen må normalt kjøles ned til om lag – 162°C for at den skal kondensere og volumet reduseres om lag 600 ganger.