Sykehus

Sykehus var i perioden 1970-2001 en del av (fylkes)kommuneforvaltningen, men har fra og med 2002 vært en del av statsforvaltningen. Unntaket her er sykehusene Rikshospitalet og Radiumhospitalet som i hele perioden har vært en del av statsforvaltningen.