Øvrig kommuneforvaltning

Øvrig kommuneforvaltning består av næringene administrasjon, helse, vann / avløp / renovasjon og kultur / idrett.