Øvrig statsforvaltning

Øvrig statsforvaltning består av en rekke ulike store og små virksomheter. Blant disse er universiteter og høgskoler, politiet, Arbeids- og velferdsetaten, Statens vegvesen og et titalls departementer, direktorater, tilsyn og institutter. Statlige virksomheter er belyst med statistikk i StatRes.