Kommunal undervisning

Kommunal undervisning bestÄr av grunnskole (lokalkommunenes ansvar) og videregÄende skole (fylkeskommunenes ansvar).