Kommunale omsorgstjenester

I 2013 var om lag 3 av 4 årsverk innenfor kommunale omsorgstjenester for enkeltpersoner som har nedsatt funksjonsevne som følge av høy alder eller andre årsaker. Et av fire årsverk var innenfor barnehager og skolefritidsordning (SFO).