Årsverk

Tallene for årsverk er basert på nasjonalregnskapet. Årsverk er her definert som summen av heltidsjobber og deltidsjobber omregnet til heltidsjobber.