Statsforvaltningen

Statsforvaltningen er virksomhet som i hovedsak kontrolleres og finansieres av statlige myndigheter, og som samtidig i liten eller ingen grad er markedsrettet. StatRes-statistikkene viser en rekke tall for virksomhetene som statsforvaltningen består av.