Medlemmer i Den norske kirke

Omfatter også tilhørige, det vil si ikke døpte under 18 år med foreldre som er medlem i Den norske kirke.