Fastlands-Norge

Omfatter alle næringer med unntak av utvinning av olje samt naturgass og tjenester tilknyttet dette. Rørtransport samt utenriks sjøfart med passasjerer og gods er også holdt utenfor.