Hopkins Symptoms Check List (HSCL-25)

er en sekvens med 25 spørsmål der vi måler symptomer og plager som er forbundet med angst og depresjon. Hvert svar på spørsmål i indeksen har verdi på en til fire, alt ­etter hvor plaget man er av ­symptom­et. En ­gjennomsnittlig score på 1,75 eller over på disse 25 spørsmålene er en indikasjon på nokså betydelige psykiske plager, eller svekket psykisk helse. Det er likevel viktig å understreke at dette ikke er det samme som en diagnose på psykisk sykdom. I befolkningen 16 år og over finner vi at 10 prosent har en score på HSCL som indikerer svekket psykisk helse.