Sesongjusterte tal

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel desember 2013 til og med februar 2014, mot september til og med november 2013. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd.