Dødsrate

Hyppigheten av dødsfall i befolkningen. I de fleste tilfellene er raten ganget opp med 1 000 slik at den kan tolkes som antall dødsfall per 1 000 mennesker.