Utnyttelsesgrad per kilometer

Kilometer kjørt med passasjer målt som andel av kilometer kjørt i alt.