Andre kostnader

Inkluderer kompetanseoppbygging, markedsintroduksjon og design, samt andre aktiviteter knyttet til introduksjon av nye produkter eller prosesser.