Offentlig sektor

Med offentlig sektor menes her ansatte knyttet til tariffområdene for kommunene, staten og helseforetakene.