Terminskatt

Det blir betalt inn skatt frå petroleumsverksemda annankvar månad, fordelt på seks terminar i året. Første termin er 1.august, siste termin er 1. juni. Dei tre første terminane fell i inntektsåret, medan dei tre siste terminane fell i likningsåret (året etter).