Medianverdien

Dersom ein set opp ei liste over tal i stigande rekkjefølgje, vil medianverdien vere det talet som hamnar midt på lista. Medianverdien deler altså lista i to like store delar. Median må ikkje blandast saman med gjennomsnitt.