Bygningstype

Bygningstype er fastlagt etter hvilken funksjon bygningen skal ha. Kombinerte bygninger, for eksempel kombinerte bolig- og forretningsbygg, er gruppert etter den funksjonen som har størst del av bruksarealet i bygningen.