Kjøp og drift av biler

Omfatter gamle og nye biler, motorsykler, sykler, utstyr og deler til motorsykler og drivstoff, oljer med videre.