Landbakgrunn

Afrika, Asia etc. inkluderer Asia, Asia, Latin-Amerika, Oseania utenom Australia og New Zealand og Europa utenom EU/EØS

EU etc. inkluderer EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.