Religionsundersøkelsene

Religion 1991, Religion 1998 og Religion 2008 ble gjennomført av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og tilrettelagt for forskingsformål av NSD. Undersøkelsene var postale spørreundersøkelser. Mer om undersøkelsen i «Religion i dagens Norge – mellom sekularisering og sakralisering» (Botvar og Schmidt 2010).