Kontrollgruppen

er enslige mødre som mottar sosialhjelp, men ikke som hovedinntekt.