Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

De oppgitte ledighetstallene er årsgjennomsnitt. AKU-ledige omfatter personer helt uten arbeid som nylig har forsøkt å skaffe seg arbeid, og som er umiddelbart tilgjengelig for arbeid.