Personlig skogeier

Når skogeiendommen eies av én eller flere enkeltpersoner, kalles eierne personlige skogeiere. Noen skogeiendommer har flere personlige skogeiere. I de tilfellene er en av eierne valgt som referanseperson i denne statistikken. Inntekter fra resten av eierne i sameiene inngår ikke i statistikken.