Tobakksbruker

De som røyker eller bruker snus daglig, røyker eller bruker snus av og til eller en kombinasjon av dette. En som for eksempel røyker daglig, men bruker snus av og til, vil her bli regnet som daglig tobakksbruker.