Byggevirksomhet

Gjenspeiler byggeaktivitet uavhengig av hvem som utfører aktiviteten. Statistikken fanger imidlertid ikke opp uregistrert oppussing på privat basis.