Kadmium

Skadevirkninger: Oppkonsentreres. Gir senvirkninger som lunge-emfysem, kreft, nedsatt fertilitet hos menn og nyreskader.