Krom

Skadevirkninger: Oppkonsentreres. Seksverdige kromforbindelser (Cr6+) er kreft- og allergifremkallende. Nyre- og leverskader kan også forekomme.