Svevestøv

PM10: Partikler med diameter under 10 μm (mikrometer). Skadevirkninger: Øker risiko for luftveislidelser.