PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner)

Et biprodukt som dannes ved ufullstendig forbrenning eller oppvarming av organisk materiale som olje, naturgass, kull og ved. Skadevirkninger: Flere PAH-forbindelser er kreftfremkallende.