Dioksiner

Samlebetegnelse på en gruppe klorholdige giftstoffer som dannes under forbrenning eller sterk oppvarming av klorholdig organisk materiale og som et biprodukt ved enkelte industrielle prosesser. Skadevirkninger: Oppkonsentreres i organismene og i næringskjedene. Kreftfremkallende.