Fem opprinnelsesregioner

• Nordiske land

• EU/EØS

• Resten av Europa

• Nord-Amerika, Australia og New Zealand

• Asia, Afrika og Latin-Amerika