Innskuddsdekningen

Andelen av bankenes utlån som er finansiert ved innskudd fra norske og utenlandske kunder. Andre finansieringskilder er interbanklån, obligasjonslån, sertifikatlån og lån fra Norges Bank. Innskudd fra kunder regnes som en av de mest stabile finansieringskildene.