Arbeidskraftkostnader

Omfatter direkte kostnader (avtalt månedslønn + uregelmessige tillegg) og indirekte kostnader (sosiale kostnader, arbeidsgiveravgift og lignende) for heltids- og deltidsansatte. Bonuser og overtidsgodtgjørelse er ikke inkludert som del av direkte kostnader.