PP-innovasjon

Samlebegrep for produktinnovasjon (nye varer eller tjenester) og/eller prosessinnovasjon. Tidligere også kalt “teknologisk innovasjon”. PP-innovasjonsaktivitet inkluderer i tillegg foretak som har utført aktivitet i løpet av observasjonsperioden med tanke på å introdusere PP-innovasjoner, men hvor denne har blitt avbrutt eller ennå ikke er sluttført.