S80/S20

Dette er forholdstallet mellom gjennomsnittsinntekten til de 20 prosent av befolkningen som har høyest inntekt, og de 20 prosent av befolkningen som har lavest inntekt.