Inntekt per forbruksenhet

For å kunne sammenlikne inntektsnivået til husholdninger av ulik størrelse og sammensetning er det vanlig å justere inntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter. En nærmere omtale av dette er gitt i Om statistikken , under fanen Definisjoner.