Beregnet husleie

Etter at COICOP ble innført som nasjonal standard for klassifisering av forbruket, blir renter ikke lenger regnet som forbruksutgift. For boligeiere blir det i stedet beregnet en husleie som tillegges disse som boligforbruk. Den beregnede husleien er laget på grunnlag av opplysninger fra husleieundersøkelsen og tildeles etter boligtype, boligstørrelse og bosted.