Total forbruksutgift

Forbruksutgift omfatter husholdningens utbetalinger. I forbruksutgift inngÄr ikke utgifter til direkte skatter, trygdepremie, gitte gaver, realinvesteringer og kontraktmessig sparing. I tillegg til utbetalingene omfatter forbruksutgift verdien av forbruket av egenproduserte varer og mottatte gaver.