Avtalt månedslønn

Månedslønn eksklusive uregelmessige tillegg og bonus.