Andre næringer

I denne artikkelen, inkluderer andre næringer NACE F-N (unntatt K). Vær oppmerksom på at NACE F (Bygge- og anleggsvirksomhet) og G (Varehandel) også er med i denne gruppen i tillegg til den tradisjonelle tjenestenæringen, H, I, J, L, M og N.